Conditionering

De lucht die we inademen is verre van ideaal om perslucht van te maken. Het is een vrij constant mengsel van 16 verschillende gassen, met stikstof en zuurstof als belangrijkste gassen. Daarnaast bevat deze lucht vele vormen van vervuiling. In één kubieke meter kunnen makkelijk 100 miljoen deeltjes zitten. Dit zijn lucht-gedragen kleine deeltjes zoals roet, pollen, stof, organische verbindingen, en waterdamp. Deze vervuiling is niet wenselijk wanneer deze lucht gebruikt wordt als perslucht. Daarom is het noodzakelijk dat de gecomprimeerde lucht wordt geconditioneerd alvorens deze in uw systeem terecht komt.