Booster Cilinders

Booster cilinder zijn te onderscheiden in twee groepen:
Drukverhoging van 11 tot 25 maal, lucht in, olie op uitgang met klein volume : Air-to-Oil
Drukverhoging van 2, 3 of 4 maal, lucht in, perslucht uit met een continue debiet: Air-to-Air