Cilindersensoren

In pneumatische applicaties worden cilindersensoren meestal toegepast voor de bewaking van de zuigerpositie.

Een cilindersensor wordt op de behuizing van een pneumatische cilinder aangebracht, precies op de plek waar een terugkoppeling van de zuigerpositie is gewenst.

De zuiger is voorzien van een magneet(band) die door de sensor wordt gedetecteerd wanneer beide componenten op dezelfde positie staan.

De magneet triggert hierbij de positiesensor die op zijn beurt een signaal geeft. Dit signaal gaat naar een bovenliggende besturing of PLC. Afhankelijk van het programma wordt op basis hiervan een volgende stap genomen of eventuele veiligheidsmaatregelen in gang gezet.

De werking van een reedswitch is gebaseerd op magnetisme. In een behuizing met inert gas of met vacuüm bevinden zich twee dunne overlappende metalen reeds die onder invloed van een magnetisch veld magnetisch naar elkaar toe worden getrokken.

Wanneer het magnetischveld van de zuiger de sensorpositie bereikt, bewegen de reeds naar elkaar toe waardoor er een kontakt ontstaat de reedswitch een uitgangssignaal geeft.

De werking van een solid-state sensor is gebaseerd op een verandering in weerstand in de sensor als gevolg van een magnetisch veld. Een solid-state sensor is doorgaans uitgerust met vier zogenaamde magneto-resistieve sensoren die zijn aangesloten op een zogenaamde Wheatstone Bridge.

Wanneer de magneet van de zuiger de solid-state sensor bereikt, zal de weerstand van de individuele sensoren veranderen en daarmee de brugspanning veranderen. Deze spanningsverandering zal leiden tot een uitgaand signaal van de solid-state sensor.

Wanneer de zuiger van een pneumatische cilinder zijn eindpositie heeft bereikt wordt de cilinder aan de ontluchte zijde drukloos. Als de druk wegvalt  schakelt de druk van poort P van de twee push-in fittingen een membraam terug en onstaat er een verbinding tussen poort P en S. Het  druksignaal van poort S bevestigd dat de cilinder zijn eindstand heeft bereikt.