Verbindingsfittingen

Met deze verbindingskoppelingen kunt u een verbinding maken tussen twee slangen of een push-in fitting met een slang van dezelfde diameter. Onze klanten gebruiken deze fittingen vaak om leidingen door een wand te voeren of om een aftakking te maken op een leiding. Daarnaast worden ze ook ingezet om nauwe bochten in leidingen te creëeren die met de leiding zelf niet haalbaar zijn. 

Welke fittingen heb ik nodig in mijn werksituatie?

Er zijn vele bouwvormen beschikbaar. Overleg met één van onze technisch specialisten over welk totaalpakket aan fittingen er voor uw werksituatie van toepassing is.