PUC/HP

Om twee gelijke diameters leiding met elkaar te verbinden kunt u het model PUC toepassen.

LET OP: Maximale druk bij vloeistoffen is 150 Bar; in geval van lucht max. 30 Bar.