Snelheidsregeling

Met de snelheidsregeling kunt u de snelheid van de aan- of afvoer van de lucht bepalen. Hierdoor kan de snelheid van de beweging worden gecontroleerd. Afhankelijk van de positie waar de regeling wordt gemonteerd heeft u een ingaande- of uitgaande regeling nodig. Wanneer de regeling op het ventiel wordt gemonteerd dan past u de ingaande regeling toe, bij montage op de cilinder wordt de uitgaande regeling toegepast. Wanneer gewenst kan ook een inline-regeling worden toegepast, let bij montage goed op wat de in- en uitgaande zijde is.