Inline artikelen

In het pneumatiek systeem wordt op verschillende werkdrukken gewerkt; dit kan te maken hebben met benodigde kracht, energiebesparing en/of veiligheden. U kunt hiervoor inline-drukregelaars toepassen als een conditioneringsunit met manometer voor u geen oplossing is. Deze inline-drukmeters zijn instelbaar voor kleine inbouw en plaatselijke afstelling. Bovendien zijn ze vastingesteld voor situaties waarbij de gebruiker de instelling niet mag wijzigen.

Let bij installatie altijd goed op de stroomrichting van de lucht.