Ga naar hoofdinhoud
Perslucht conform ARBO wetgeving

Perslucht conform ARBO wetgeving

zelfontluchtend.jpg

De Risico - Inventarisatie & - Evaluatie (RI&E) is al sinds 1994 verplicht. Met de RI&E controleert u de werkomgevingen op mogelijke veiligheidsrisico’s. De gevonden risico’s moeten worden opgenomen in het Plan Van Aanpak (PVA) om zo te zorgen dat gevonden onveiligheden ook zo snel mogelijk worden aangepakt en opgelost. Dit is de volgorde van aanpak die u moet aanhouden volgens de Arbeids Omstandigheden (ARBO) wet. Het is uw wettelijke plicht hieraan te voldoen en u kunt zich daaraan niet ontrekken door te stellen dat u hiervan niet op de hoogte was.

Persoonlijke aansprakelijkheid

De ARBO wet omschrijft in zeer algemene termen waaraan u moet voldoen om een veilige werksituatie te creëren. Het besluit maakt gebruik van open omschrijvingen en geeft nooit aan hoe u een situatie moet oplossen en helemaal niet met wat voor producten, maar wel dat u het moet doen. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering ligt bij werknemer zowel als werkgever.

Als u voor de wetgever vrij bent naar eigen inzicht de veiligheid te beoordelen en te realiseren zal altijd de vraag blijven: “Hoe ziet de beste oplossing eruit?” Hier verwijst de wetgever graag naar “de laatste stand der techniek”. U mag iedere oplossing gebruiken, als die maar goed is. In principe is het uitgangspunt van de arbeidsinspectie die beoordeling doet van ongelukken, of onveilige situaties, dat de laatste stand ter techniek overeenkomt met de geldende technische (ISO) normen van de producten die betrekking hebben op de situatie. 

U mag zich bij gebruik van ISO genormeerde producten in ieder geval beroepen op het feit dat u de laatste stand der techniek in huis heeft gehaald. U mag ook andere oplossingen gebruiken die niet overeenkomen met de norm, maar dan moet u zelf aantonen dat dit een bruikbare oplossing is. Dat zal niet meevallen als de arbeidsinspectie een ongeval komt beoordelen. Vergeet u niet dat er persoonlijke aansprakelijkheid geld in geval van nalatigheid.

Gebruik dus producten zoals die in de ISO normen worden omschreven om het vereiste niveau van veiligheid te realiseren zoals de wetgever dit van u vereist.

Vereisten vanuit de ARBO

Wat verlangt de ARBO wet van u met betrekking tot perslucht veiligheid?

Het draait hoofdzakelijk om artikel 3.17 van het ARBO besluit: “Voorkomen van gevaar door voorwerpen, producten, vloeistoffen of gassen te worden getroffen.” Het gevaar te worden getroffen of geraakt door voorwerpen, producten of onderdelen daarvan dan wel vloeistoffen of gassen, of het gevaar bekneld te raken tussen voorwerpen, producten of onderdelen daarvan, wordt voorkomen en indien dat niet mogelijk is zoveel mogelijk beperkt.

In relatie tot uw persluchtsysteem kunnen we hier twee mogelijke risico’s onderscheiden:

  • Gevaar door slingerende slangen en koppelingen als gevolg van slangbreuk
  • Gevaar door slingerende slangen en koppelingen als gevolg van losschietende koppelingen

Contact

Specialist leidingsystemen en snelkoppelingen

Robin Euser