Ga naar hoofdinhoud
Besparen op persluchtverbruik: effectieve strategieën voor bedrijven

Besparen op persluchtverbruik: effectieve strategieën voor bedrijven

lekdetectie_header.jpg

Perslucht is een kostbare energiebron die veel wordt gebruikt in verschillende industrieën. Sinds 2022 is er druk vanuit de overheid om energiebesparingen te realiseren en over te schakelen op elektrisch gereedschap vanwege de perceptie van inefficiëntie. Echter, met de juiste maatregelen, kan perslucht efficiënt en kosteneffectief worden gebruikt. Hier bespreken we de 3 stappen die moeten worden genomen om dit te realiseren: persluchtmeting, lekdetectie en evaluatie van uw installatie.

Verminder uw persluchtverbruik met 30% door tijdige lekdetectie en effectieve reparatie. Wacht niet te lang en neem contact met ons op!

Persluchtmeting

Meten is weten! Een persluchtmeting houdt in dat de hoeveelheid verbruikte perslucht binnen een systeem wordt gemeten en geanalyseerd. Dit biedt inzicht in verbruikspatronen en helpt inefficiënties op te sporen. Door verbruikspieken te identificeren en efficiëntie te monitoren, kan onnodig gebruik van perslucht worden opgespoord en aangepakt.

Lekdetectie

Lekdetectie is cruciaal, omdat lekkage tot aanzienlijke energieverliezen leidt. Een gemiddeld niet goed onderhouden systeem vertoont lekkage van 30% van het totale persluchtverbruik, wat resulteert in hoge kosten. Minder lekverlies zorgt voor een efficiënter en zuiniger systeem waardoor en naast minder energieverbruik ook minder belasting, en dus onderhoud, op uw compressor nodig is. Lekdetectie wordt aan de hand van een persluchtmeting en ultrasone lekdetectoren uitgevoerd. 

Evaluatie van uw installatie

Een goed ontworpen persluchtdistributiesysteem minimaliseert drukverliezen en optimaliseert de efficiëntie. Het juiste advies bij de installatie voorkomt toekomstige problemen. Belangrijke overwegingen bij het ontwerp en de lay-out van het leidingsysteem zijn het gebruik van de juiste filtratie, de kwaliteit van materialen en de correcte dimensionering van compressoren.

Aan de hand van de uitgevoerde persluchtmeting en de inzichtelijk gemaakte lekpunten kan worden beoordeeld of het systeem voldoet aan de persluchtvraag van uw bedrijf. Vergeet hierbij niet te kijken naar de efficiëntie van uw compressoren. Naast het feit of de huidig geïnstalleerde IE-klasse van de motor nog wel voldoet aan de tegenwoordige tijd kan ook worden overwogen om meerdere kleine compressoren te plaatsen welke redundant aan elkaar zijn en slechts inschakelen bij een hogere luchtvraag.

Weerlegging van elektrisch gereedschap als alternatief

Hoewel de nieuwe regelgeving bedrijven aan lijkt te moedigen om over te schakelen op elektrisch gereedschap vanwege de vermeende inefficiëntie van perslucht, kan dit beeld worden genuanceerd:

  1. Energie-efficiëntie: Met de juiste meting, lekdetectie en installatie kunnen inefficiënties van perslucht significant worden verminderd, wat het energieverbruik en de kosten verlaagd.
  2. Kostenbesparing: Het wegnemen van lekkages en optimaliseren van het persluchtsysteem zorgt voor aanzienlijke besparingen zonder de hoge investeringskosten van een volledige overstap naar elektrische systemen.
  3. Flexibiliteit en Kracht: Persluchtgereedschap is betrouwbaar in gebruik en biedt hoge krachten tegen geringe investeringen in vergelijk met elektrisch gereedschap, vooral in industriële omgevingen waar flexibiliteit en duurzaamheid essentieel zijn, zijn dit niet te onderschatten argumenten.
  4. Beperkingen van elektrisch gereedschap: Elektrisch gereedschap is niet in alle situaties bruikbaar en kan in sommige industrieën vonken veroorzaken, wat een veiligheidsrisico vormt. In deze gevallen bieden persluchttoepassingen een veiliger alternatief. 

Hoewel de druk om energieverbruik te reduceren toeneemt, biedt een goed beheerd persluchtsysteem aanzienlijke voordelen. Door te investeren in een persluchtmeting, lekdetectie en een passende installatie, kunnen bedrijven niet alleen kosten besparen, maar ook de efficiëntie van hun operaties verbeteren. Perslucht is inefficiënt als het inefficiënt wordt toegepast! Zorg voor een passende installatie zodat het een betrouwbare, krachtige en kostenefficiënte energiebron is voor uw bedrijf.

Wilt u meer weten?

Voor meer informatie over het aanpakken van persluchtlekkage, neem contact op met onze specialist.

Contact

Specialist perslucht

Mitchell Riedijk