Ga naar hoofdinhoud
ATEX cilinders uit voorraad leverbaar bij Q Plus

ATEX cilinders uit voorraad leverbaar bij Q Plus

Q Plus levert cilinders op maat én met ATEX certificaat zodat ze ook gebruikt mogen worden in een explosiegevaarlijke omgeving. 

Na beoordeling door de KEMA zijn alle aangeboden cilinders goedgekeurd voor gebruik conform klasse II 2 GD c T6 < +80°C met de standaard afdichtingen en voor klasse II 2 GD c T3< +180°C voor de cilinders die zijn uitgevoerd met FKM afdichtingen.

Wanneer u een snelle levering nodig heeft is dat geen probleem. Q Plus heeft de bevoegdheid om zelf de producten te certificeren voor ATEX gebruik. Dit maakt het mogelijk dat we veel cilinders direct uit voorraad kunnen leveren.

Over de ATEX-norm

De ATEX richtlijn richt zich op gas -en stofexplosiegevaar en is van toepassing op alle plaatsen waar ontploffingsgevaar aanwezig is. ATEX staat voor ATmosphères EXplosives.

Definitie ATEX

"Een mengsel van brandbare stoffen in de vorm van gassen, dampen, nevels en stof, onder atmosferische omstandigheden, waarin zich de verbranding na de ontsteking uitbreidt tot het gehele niet verbrande mengsel."

2 onderdelen

De norm bevat twee onderdelen:

  • ATEX 153 (ATEX Arbo) (voorheen ATEX 137) heeft betrekking op de veiligheid en gezondheid van werknemers in een explosiegevaarlijke omgeving. In deze norm zit de eis opgesloten dat ieder bedrijf een risicoanalyse moet maken en de gevaarlijke ruimtes in zones moet indelen.
  • ATEX 114 (ATEX CE) (voorheen ATEX 95) heeft betrekking op alle apparatuur die speciaal wordt ontworpen voor toepassing in een explosieve atmosfeer. Deze apparatuur zal door zijn aanpassingen of reeds bestaande eigenschappen geen explosie kunnen veroorzaken in een bepaalde risicozone.

Veilige arbeidsplaats

Sinds 2003 moeten organisaties waar explosiegevaar bestaat in de EU voldoen aan de richtlijn 1999/92/EG aangeduid als ATEX 153 (voorheen ATEX 137). Vanaf 2006 moeten ook alle arbeidsplaatsen voldoen aan deze regelgeving.

Dit betekent dat:

  • Alle veiligheidsrisico's in kaart zijn gebracht
  • Er een zone-indeling is gemaakt
  • Alle apparatuur voldoet aan de regelgeving van ATEX 114 (voorheen ATEX 95)
  • Het personeel is geschoold en op de hoogte is gebracht van de regelgeving

Explosiegevaarlijke zones

 Atmosfeer

Explosiegevaar 

Zone 

Categorie 

Beschermings-niveau

Gas, damp, nevel

 Continu, langdurig of zeer regelmatig

 0

 II 1 G

 Zeer hoog

Gas, damp, nevel

 Regelmatig

 1

 II 2 G

 Hoog

Gas, damp, nevel

 Soms, zeer kort

 2

 II 3 G

 Normaal

Stof

 Continu, langdurig of zeer regelmatig

 20

 II 1 D

 Zeer hoog

Stof

 Regelmatig

 21

 II 2 D

 Hoog

Stof

 Soms, zeer kort

 22

 II 3 D

 Normaal

Contact

Specialist draaidoorvoeren en pneumatiek

Sjanien Sinke