Geluiddempers

Geluiddempers en smoorventielen worden toegepast om het geluid van de vrijkomende perslucht te dempen. Buiten dat het harde geluid als storend kan worden ervaren, zijn werkgevers verplicht om (gehoor)schade bij hun personeel te voorkomen. Tevens hebben de geluiddempers ook een filter-functie, ze zorgen er namelijk voor dat vuil wordt buiten gehouden. De geluiddempers zijn te verkrijgen in kunststofmessing en RVS.