Ga naar hoofdinhoud
Capital Ornaments - Uitbreiding persluchtcapaciteit

Capital Ornaments - Uitbreiding persluchtcapaciteit

Capital Ornaments maakt bijzondere design bloempotten voor binnen en buiten. Met verschillende stijlen en texturen is er voor iedereen een passende bloempot. Een deel van de productie vindt plaats in de eigen fabriek in Tilburg. Naast het eigentijdse design hebben Capital Ornaments bloempotten een hoge kwaliteit. Ze zijn licht van gewicht – ondanks het robuuste exterieur – en ze zijn weerbestendig.

Door het succes van Capital Ornaments is er in de afgelopen jaren veel uitgebouwd en heeft men meerdere productiecellen bijgeplaatst. Met deze uitbereiding werd ook de vraag naar perslucht verhoogd, echter kreeg men last van verminderde druk (drukval) op bepaalde plekken in het systeem. Het bijplaatsen van een grote compressor bleek niet het gewenste effect te hebben.

Meer informatie: www.capi-europe.com

Geinstalleerd door
Coenraads Perslucht

coenraads_logo.jpg

Meest optimale en bedrijfszekere persluchtvoorziening voor nieuwbouw

Hierop heeft Capital Ornaments de hulp ingeschakeld van Q Plus. Samen met onze dealer Coenraads Perslucht is er op basis van een persluchtmeting een analyse uitgevoerd naar de persluchtbehoefte en de toekomstplannen. Hieruit kwam naar voren dat de leidingdiameter van het persluchtleidingsysteem aangepast moest worden om de drukval weg te nemen en op een efficiëntere manier om te kunnen gaan met de opgenomen energie.

Op basis van de uitgevoerde metingen kon worden geconcludeerd dat 1 compressor van 15kW afdoende zou zijn om te kunnen voorzien in de persluchtbehoefte. In de praktijk stonden er 2 compressoren met dit vermogen te draaien. Er werd 50% te veel energie verbruikt ten opzichte van de behoefte. Omgerekend is dit al snel € 4.500,- per jaar aan verspilde energie.

Besparing op onderhoud en energie dankzij een schottencompressor

Het voordeel van een schottencompressor ten opzichte van andere technieken is de eenvoud van de machine. Hierdoor zijn onderhoudswerkzaamheden van een dergelijke machine snel en makkelijk te realiseren. Tel daarbij op dat er zeer weinig aan slijtage onderhevige delen aanwezig zijn en je komt al snel tot de conclusie dat hier de eerste winst in de TCO (Total Cost of Ownership) te behalen valt.

Daarnaast is op energieverbruik grote winst te behalen. Doordat de compressorolie geen lange nakoeltijd nodig heeft is de nadraaitijd (nullast) te verwaarlozen in vergelijking tot bijvoorbeeld een schroefcompressor.

2022-14-04_Capi_8-2.jpg

2022-14-04_Capi_5.jpg

Probleemloze productielijnen

In deze situatie is er gekozen voor een redundante opstelling met 2 nieuwe 15 kW Naili schottencompressoren type AB, waarbij er zowel bij het leidingnet als de plaatsing van de compressoren rekening is gehouden met eventuele toekomstige uitbereidingen.

Het resultaat van de goede samenwerking tussen Capital Ornaments, Q Plus en Coenraads Perslucht is dat de huidige productielijnen probleemloos draaien en de reeds aangelegde nieuwe lijn vlekkeloos meedraait.

2022-14-04_Capi_2.jpg

2022-14-04_Capi_6.jpg