Ga naar hoofdinhoud
Wat betekenen de symbolen bij pneumatiekventielen?

Wat betekenen de symbolen bij pneumatiekventielen?

Verklarende woordenlijst

Normaal = onbediend

NC

Normally closed (normaal gesloten)

NO

Normally open (normaal geopend)

Monostabiel 

Een monobediend ventiel zal onbediend altijd één stand innemen door de ingebouwde retourveren (of retour lucht) Heeft slechts één bedieningszijde (electrisch, pneumatisch).

Bistabiel

Een bistabiel ventiel zal onbediend zijn positie handhaven en kan twee stabiele posities innemen. Het ventiel heeft twee bedieningszijdes (electrisch, pneumatisch).

Tristabiel

Een tristabiel ventiel zal onbediend zijn positie handhaven en kan drie stabiele posities innemen (drie standen ventiel met een mechanische vergrendeling).

Interne voorstuurlucht

Het electrisch bestuurde ventiel beweegt de zuiger met behulp van lucht die wordt afgetakt van poort 1. Deze druk moet minimaal 3 bar zijn, anders kan de interne wrijwing niet worden overwonnen en zal het ventiel niet schakelen.

Externe voorstuurlucht

Bij lage systeemdrukken of vacuüm is de druk onvoldoende om een ventiel te laten schakelen. Door lucht van voldoende druk op het ventiel aan te sluiten op een extra poort in de voorstuurkop kan het ventiel toch schakelen ondanks de lage systeemdruk.

Dominant

Als een ventiel aan beide bedienpoorten gelijktijdig wordt bediend zal het ventiel niet schakelen. Door één zijde van het ventiel te vergroten zal deze dominant worden: hij zal wel schakelen bij gelijktijdige bediening, de andere zijde niet.

Poortcoderingen

Functie

ISO

Oud

Opmerkingen

Voeding

 1

P

 -

Arbeidspoort

 2

B

 -

Ontluchting

 3

S

 -

Arbeidspoort

 4

A

 -

Ontluchting

 5

R

 -

Voorstuursignaal

 12

Y

12: poort 1 met 2 verbonden

Voorstuursignaal

 14

Z

14: poort 1 met 4 verbonden

Normaal signaal

 10

Z

10: zet het ventiel in de normaalstand

Ontluchting

 82

-

82: ontluchtkanaal van de voorstuurkopwiens kanaal 1 met 2 verbond

Ontluchting

 84

-

84: ontluchtkanaal van de voorstuurkop

wiens kanaal 1 met 4 verbond 

Contact

Specialist pneumatiek

Ad van Gemert