Ga naar hoofdinhoud
Persluchtdistributie via slangen of via een leidingsysteem?

Persluchtdistributie via slangen of via een leidingsysteem?

Met regelmaat krijgen we vraag naar oplossingen voor persluchtdistributie uitgevoerd met slang. Er wordt veronderstelt dat slang een goedkope en praktische manier is om een persluchtnetwerk aan te leggen op de werkplek. In de praktijk blijkt dit niet het geval te zijn en is een leidingsysteem van buis, een praktischere en goedkopere oplossing.

Wanneer kiezen voor slangen?

Op het moment dat we spreken over een afnamepunt, dus de connectie tussen het hoofdleidingnet en het gereedschap, dan is het logisch om een slang toe te passen. Voor de bereikbaarheid van de werkplek kiest u voor een haspel met slang, losse slang of spiraalslang. U zou kunnen stellen dat een lengte van ongeveer 25 meter en één gebruiker per slang praktisch is.

duoslang.JPG

Slangen zijn niet geschikt bij distributie van compressor naar werkplek

Als slang gebruikt gaat worden met als functie distributie vanaf compressor naar diverse werkplekken, dan is dat sterk af te raden en in veel gevallen zelfs niet mogelijk. Reden waarom dit niet praktisch is hangt van een aantal factoren af.

 • Bij het groter worden van de slangdiameter, neemt bij slang doorgaans de werkdruk af. Dit is zeker het geval bij PVC slang. De opgegeven druk is vaak opgegeven bij 20°C, terwijl een leidingnet vaak hoog in het pand hangt, waar het zomaar 10°C warmer is met als gevolg dat de opgegeven maximale druk nog lager uitvalt. Voorbeeld: DICFLEX25 (25x33) heeft opgegeven druk van 10 bar, bij 20°C.
 • Om de slang te verbinden en om over te gaan naar aftakkingen moeten fittingen (slangpilaren) worden gebruikt. Deze worden in de slang gestoken met als gevolg dat iedere verbinding een vernauwing is, wat een optimale doorstroming belemmerd. Bijvoorbeeld de steeknippel DRF.SP05-19/OR (3/4” buitendraad met Ø19 pilaar). Deze steeknippel heeft een pilaar van Ø19 maar de nippel heeft slechts een Ø15 doorlaat, vanwege de materiaaldikte van de pilaar.
 • Een slang monteert niet netjes, lastig strak te monteren langs de wand. Er moet veel gebeugeld worden om de geheel een beetje toonbaar te maken.
 • Eventueel condensaat wordt doorgaans verwijderd door het systeem onder afschot te hangen, wat met een slang een stuk lastiger zal zijn. Slang hangt snel door en dat belemmerd de afvoer van het aanwezige condensaat.
 • Niet alle persluchtslang is bestand tegen vocht, dit met het oog op condens in het luchtsysteem. Er zal dan gekozen moeten worden voor een slang die dat wel is.
de_rooij_staltechniek_1.jpg

Aluminium is goedkoper naargelang de diameter groter is

In de praktijk zal een aluminium systeem in veel gevallen gunstig uitvallen. Na gelang de diameter groter wordt, zal een aluminium leiding goedkoper zijn.

Het plaatsen van een leidingsysteem in de grond

Ook een veel gestelde vraag heeft betrekking tot het plaatsen van een leidingnet in de grond. In de regel raden we sterk af om een luchtleidingnetwerk in een vloer te verwerken (er vanuit gaande dat het vervolgens niet meer bereikbaar is). Het direct in een stortvloer plaatsen van leiding of slang is zeer onverstandig.

 • Condensaat zal altijd naar het laagste punt gaan. Het leidingdeel in de vloer is het koudste punt, waardoor er op dit deel juist condens zal ontstaan. Omdat het leidingdeel onbereikbaar is, zal het onmogelijk zijn om het vocht te verwijderen.
 • Een leidingnet zal krimpen en uitzetten, het is lastig te voorspellen wat er gebeurt met een leidingnet wat niet kan expanderen en/of krimpen.
 • Leidingwerk direct in het beton storten kan schadelijk zijn voor het materiaal.
 • Leidingwerk dient in een mantelbuis geplaatst te worden, extra kosten en tijd.
 • Lekkages zijn niet meer te verhelpen.
 • Segmenteren doormiddel van afsluiters is niet mogelijk, afsluiters zijn onbereikbaar.
 • Aanpassingen en uitbreidingen aan het systeem zijn onmogelijk.

Contact

Accountmanager Noord-West

Sylvester Vogelenzang de Jong