Reedswitch

Reed switches is de engelse benaming voor wat we in de pneumatiek ook kennen als een positie- of beter nog: standmelder. Hij wordt namelijk vrijwel uitsluitend gebruikt om de stand van een cilinder te melden. De cilinder (zuiger) is in, of de cilinder is uit, tussenliggende posities van een cilinder kunnen door deze elementen niet worden aangegeven.

We onderscheiden de reed switch als schakelend element, de andere groep heeft als schakelend element een Hall effect sensor. Wezenlijk verschil voor u als gebruiker: de levensduur verwachting van de Hall effect sensor is hoger, maar hij is duurder dan de reed switch. Een reed switch gaat minimaal 10 tot 15 miljoen schakelingen mee en is goedkoper. Als u denkt veilig en voldoende lang te kunnen werken met minimaal 10 miljoen schakelingen kiest u dus een reed switch als standmelder voor uw cilinders. Hoewel een reed switch bewegende delen heeft kan hij dermate veel schok en vibratie verdragen dat in de gangbare toepassingen dit geen reden van afweging zal zijn. Daar beide sensoren slechts signalen moeten (lage stromen) afgeven aan het bus systeem of PLC behoeft ook hier geen afweging voor de keuze te worden gemaakt.

Reedswitch is de Engelse benaming voor wat we in de pneumatiek ook kennen als een positie- of beter nog: standmelder. De reedswitch geeft aan of de cilinder (zuiger) in of uit is.

In vergelijking met een Hall effect sensor is de reedswitch goedkoper. Een reedswitch gaat bovendien minimaal 10 tot 15 miljoen schakelingen mee.

Een reedswitch heeft veel bewegende delen en kan toch veel schot en vibratie verdragen

Deze sensoren geven slechts signalen (lage stromen) af aan het bussysteem of PLC. 

Welke reedswitch heb ik nodig?

Er zijn diverse types reedswtiches beschikbaar. Er is met name verschil in bouwvorm. Overleg met één van onze technisch adviseurs over de voor de cilinder die het beste past in uw cilinder en werksituatie.