Perslucht (conform ARBO)

Wat verlangt de ARBO wet van u met betrekking tot perslucht veiligheid?

Het draait hoofdzakelijk om artikel 3.17 van het ARBO besluit: “Voorkomen van gevaar door voorwerpen, producten, vloeistoffen of gassen te worden getroffen.” Het gevaar te worden getroffen of geraakt door voorwerpen, producten of onderdelen daarvan dan wel vloeistoffen of gassen, of het gevaar bekneld te raken tussen voorwerpen, producten of onderdelen daarvan, wordt voorkomen en indien dat niet mogelijk is zoveel mogelijk beperkt.

In relatie tot uw persluchtsysteem kunnen we hier twee mogelijke risico’s onderscheiden:

  • Gevaar door slingerende slangen en koppelingen als gevolg van slangbreuk
  • Gevaar door slingerende slangen en koppelingen als gevolg van losschietende koppelingen

Beide situaties zorgen helaas elk jaar weer voor slachtoffers. Dit is des te schrijnender omdat beide situaties goed te voorkomen zijn:

  • Met een slangbreukbeveiliging wordt de luchttoevoer naar de slang direct onderbroken op het moment dat de luchtstoom een bepaalde waarde overschrijdt.
  • Door gebruik te maken van veiligheidskoppelingen zal de koppeling niet meer spontaan ontkoppelen. Ook kunnen de koppeling en de nippel pas worden ontkoppeld wanneer deze drukloos zijn.

Concreet betekent dit dat u met veiligheidskoppelingen en slangbreuk-beveiligers voldoet aan het ARBO-besluit.

 

Gehard stalen steeknippels

Q Plus kiest bewust voor het uitsluitend aanbieden van gehard stalen steeknippels. Deze hebben als groot voordeel tegenover zacht messing steeknippels dat ze niet beschadigen als ze op de werkvloer vallen. Deze beschadigingen raken ook de O-ringen in de snelkoppeling en dat pakt meestal duur uit.

Ons advies is dan ook: vervang uw messing steeknippels.